Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เลือกประเทศ :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KOREA1
banner3A
 
 
  ทัวร์ เยอรมนี เช็ค-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี่
ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน5คืน/EK

มิวนิค - บาวาเรีย - ปราสาทนอยชวานสไตน์

ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บูร์ก

เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก 

เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ 

บราติสลาว่า - บูดาเปสต์

พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ

 


เดินทางวันที่ : 17-24 มี.ค. 2562
ราคาผู้ใหญ่ : 39900 บาท
ราคาเด็ก : 37900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ยุโรป
ยุโรปรอบใหญ่ 5 ประเทศ 9 วัน 6 คืน

เยอรมนี เนเธ่อร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์


เดินทางวันที่ : 2 - 10 พฤษภาคม 2561
ราคาผู้ใหญ่ : 57500 บาท
ราคาเด็ก : 57500 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เยอรมนี ออสเตรีย เช็ค ฮังการี
เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8 วัน **2562**

**เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์**

มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ฮัลล์สตัทท์

ซาลส์บูร์ก สวนมิราเบล เชสกี้ ครุมลอฟ

มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ล 

ช๊อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต บูดาเปสต์

พิเศษ !!!  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ


เดินทางวันที่ : 23 - 30 ม.ค. 2562
เดินทางวันที่ : 7 - 14 / 19 - 26 ก.พ. 2562
เดินทางวันที่ : 2 - 9 / 3 - 10 / 13 - 20 / 16 - 23 / 20 - 27 / 27 มี.ค. - 3 เม.ย. 2562
ราคาผู้ใหญ่ : 39900 บาท
ราคาเด็ก : 37900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เยอรมนี ออสเตรีย - เชค- ฮังการี
GERMANY - AUSTRIA - CZECH - HUNGARY 8 D / EK

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮัลล์สตัทท์ 

ซาลส์บูร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– บูดาเปสต์

พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ 


เดินทางวันที่ : 26 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 / 27 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562 / 28 ธ.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2562 / 29 ธ.ค. 2561 - 5 ม.ค. 2562 / 30 ธ.ค. 2561 - 6 ม.ค. 2562
ราคาผู้ใหญ่ : 49900 บาท
ราคาเด็ก : 47900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ 8 วัน / EK

ปารีส บรูจจ์  บรัสเซลล์  รอตเทอดาม อัมสเตอร์ดัม

กีร์ธโฮร์น ลิซเซ่  ซานน์วคันส์

ช๊อปปิ้ง La Village Outlet

ช๊อปปิ้งแกลลอรี ลาฟาแยต

ล่องเรือกระจก ชมโรงงานเพชรเจียระไน Gassan

พิเศษ !! ล่องเรือชมวิวเมืองกีร์ธโฮร์น

 

*** ไม่รวมวีซ่า  3,500 และ ค่าทิป***


เดินทางวันที่ : 26 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562
เดินทางวันที่ : 13 - 20 ก.พ. 2562
เดินทางวันที่ : 2 - 9 มี.ค. 2562
ราคาผู้ใหญ่ : 42900 บาท
ราคาเด็ก : 40900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์
ITALY MILAN SWITZERLAND 7 D ***2019***

**นั่งรถไฟ ทาส์ซ - เวอร์แมท - ทาส์ซ**

มิลาน  เวนิส   มหาวิหารมิลาน

ทาส์ช   เซอร์แมท

ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  กลาเซียร์ 3000 

โลซานน์   เวเว่ย์  มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง

เบิร์น ลูเซิร์น ซูริค

พิเศษ!!! ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา Gracier 3000

ถ่ายรูป Matherhorn

***ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท และค่าทิป***

 

 


เดินทางวันที่ : 15 - 21 / 19-25 ก.พ. 2562
เดินทางวันที่ : 1 - 7 / 14 - 20 / 21 - 27 มี.ค. 2562
ราคาผู้ใหญ่ : 42900 บาท
ราคาเด็ก : 40900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ รัสเซีย
Discovery Russia 8D / EK

มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

***รถไฟตู้นอน First Class ***

เที่ยวชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน

จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม

โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน

พิเศษ!!! ล่องเรือตัดน้ำแข็ง แม่น้ำมอสโก ชมละครสัตว์เซอร์คัส

*** รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป ***


เดินทางวันที่ : 4 - 11 ธ.ค. 2561
เดินทางวันที่ : 26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561 ** ปีใหม่**
เดินทางวันที่ : 28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561 ** ปีใหม่**
เดินทางวันที่ : 29 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561 ** ปีใหม่**
ราคาผู้ใหญ่ : 50900 บาท
ราคาเด็ก : 48900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ รัสเซีย
Russia Northern Light 8 วัน 2662

ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ เที่ยวชมจัตุรัสแดง

สถานีรถไฟใต้ดิน หมู่บ้านพื้นเมืองซามี

สนุกกับกิจกรรมลากเลื่อนสุนัขฮักสกี้

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ รัสเซียนเซอร์คัส

พระราชวังเครมลิน

พิเศษ!!! เที่ยวคาบสมุทรโคลา ล่าแสงเหนือ ณ มูณ์มันสก์ 3 คืน

 


เดินทางวันที่ : 16 - 23 / 17 - 24 / 18 - 25 ม.ค. 2562
เดินทางวันที่ : 22 ก.พ. - 1 มี.ค. / 27 ก.พ. - 6 มี.ค. 2562
ราคาผู้ใหญ่ : 59900 บาท
ราคาเด็ก : 57900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ตุรกี
TURKEY SNOW SEASON นอนโรงแรมถ้ำ | 9 วัน 6 คืน

- พิเศษสุดๆ พัก 5 ดาว
พิเศษสุดๆ นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เชอุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย 


เดินทางวันที่ : 16 - 24 / 23 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60
เดินทางวันที่ : 5 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2560 ** วันรัฐธรรมนูญ **
เดินทางวันที่ : 21 ธ.ค. 60 - 29 ธ.ค. 60
เดินทางวันที่ : 09 - 17 ม.ค. 61 // 12 - 20 ม.ค. 61
เดินทางวันที่ : 08 - 16 // 15 - 23 // 22 ก.พ. 61 - 02 มี.ค. 61 // 23 ก.พ. 61 - 03 มี.ค. 61
ราคาผู้ใหญ่ : 27999 บาท
ราคาเด็ก : 27999 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ตุรกี
TURKEY SNOW VIEW 9D 6N

- พัก ระดับ 5 ดาว 
- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เชอุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, 


เดินทางวันที่ : 11 - 19 พ.ย. 60
เดินทางวันที่ : 02 - 10 ธ.ค. 60
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค. 60 - 07 ม.ค. 61 *** ปีใหม่ *** ราคา 38,888 บาท
เดินทางวันที่ : 24 ก.พ. 61 - 04 มี.ค. 61
ราคาผู้ใหญ่ : 30999 บาท
ราคาเด็ก : 30999 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เช็ก ออสเตรีย ฮังการี
เชค ออสเตรีย ฮังการี 7D/4N BY EK

ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์

นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ

ซาลบูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา

พระราชวังเชินบรุนน์อปปิ้ง

ช๊อปปิ้งจุใจ Parndorf Outlet

บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง


เดินทางวันที่ : 6 – 12 ก.พ. 2561
เดินทางวันที่ : 22 – 28 มี.ค. 2561
ราคาผู้ใหญ่ : 39900 บาท
ราคาเด็ก : 37900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เยอรมนี เชค
GRAND GERMANY 7D4N BY EK

 พระราชวังนอยชวานสไตน์

นูเรมเบิร์ก โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์

โรเธนบวร์ก เวอร์ซบวร์ค

ไฮเดลเบิร์ก  มหาวิหารไฮเดลเบิร์ก 

แฟรงเฟิร์ต จตุรัสโรเมอร์

เมืองโคโลญจน์ดุสเซลดอร์ฟ 

ช๊อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND

 

 


เดินทางวันที่ : 7 – 13 ธ.ค. 60
เดินทางวันที่ : 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 *** new year***
เดินทางวันที่ : 6 – 12 / 25 ก.พ. – 3 มี.ค. 2561
เดินทางวันที่ : 13 - 19 / 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561
ราคาผู้ใหญ่ : 39900 บาท
ราคาเด็ก : 37900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมัน - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน / EK

มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์

ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซาลบูร์ก

วังมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์

อินส์บรูค ลูเซิร์น สะพานชาเปล

รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค

พิเศษ!!! เมนูขาหมูต้นตำหรับเยอรมัน และ ปลาเทราต์

*** ไม่รวมธรรมเนียมวีซ่า ***


เดินทางวันที่ : 2 – 8 / 5 – 11 ธ.ค. 60
เดินทางวันที่ : 29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 // 30 ธ.ค. 60 – 5ม.ค. 61 *** ราคา 49900 บาท***
เดินทางวันที่ : 14 – 20 / 28 ก.พ. – 6 มี.ค. 61
เดินทางวันที่ : 15 – 21 / 30 มี.ค. – 5 เม.ย 61
ราคาผู้ใหญ่ : 39900 บาท
ราคาเด็ก : 37900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ตุรกี
TURKEY SPRING SEASON 8D6N

- พิเศษสุดๆ บิน 5 ดาว พัก 5 ดาว
-
 ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช , อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย 
- ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี


เดินทางวันที่ : 18 - 25 พ.ย. 60
เดินทางวันที่ : 17 - 24 มี.ค. 61
เดินทางวันที่ : 12 - 19 เม.ย. 61 *** วันสงกรานต์ *** ราคา 39,999 บาท
เดินทางวันที่ : 05 - 12 // 12 - 19 พ.ค. 61
ราคาผู้ใหญ่ : 30999 บาท
ราคาเด็ก : 30999 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - ทิตลิส 7 วัน / EK

แคว้นอัลซาส กอลมาร์ สตราสบูร์ก

ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย  ถนนชองเซลิเซ่

ล่องบาตูมูช แกลลอเรีย ลาฟายัด  แรงส์

แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส อินเตอลาเก้น

ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล น้ำตกไรน์ ซูริค


เดินทางวันที่ : 1 – 7 / 5 – 11 ธ.ค. 60
เดินทางวันที่ : 27 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 // 29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 **ปีใหม่** ราคา 59,900 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 49900 บาท
ราคาเด็ก : 47900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน / EK

สตอร์คโฮล์ม แกมล่าสแตน พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง โคเปนเฮเก้น  ช๊อปปิ้งสตรอยก์

ล่องเรือ สำราญ DFDS 

Scandinavian Buffet

 


เดินทางวันที่ : 4 – 11 ธ.ค. 60
เดินทางวันที่ : 28 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 ** ปีใหม่** ราคา 69,900 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 59900 บาท
ราคาเด็ก : 57900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ยุโรป สเปน - โปรตุเกส
โปรตุเกส - สเปน 8 วัน / EK

ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา

โทเลโด เซอโกเวีย มาดริด 

มหาวิหารเซวิลญ่า 

ช๊อปปิ้ง Las Rozas Village Outlet

 

พิเศษ!!! ชมระบำฟลามิงโก้ //  ชิมหมูหัน Suckling Pig


เดินทางวันที่ : 4 – 11 ธ.ค. 60
เดินทางวันที่ : 27 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ** ปีใหม่ ** ราคา 59,900 บาท***
ราคาผู้ใหญ่ : 49900 บาท
ราคาเด็ก : 47900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์
MONO SWISS 7 Days / EK

เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์

        มองเทรอซ์ เบิร์น อินเทอลาเก้น          

จุงฟราว ลูเซิร์น ซูริค

 


เดินทางวันที่ : 4 – 10 ธ.ค. 60
เดินทางวันที่ : 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ** ปีใหม่ ** ราคา 69,900 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 59900 บาท
ราคาเด็ก : 57900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์ 7D4N บิน EK

เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้

กลาเซียร์ 3000 โลซานน์ ศาลาไทย เบิร์น

บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์กาสเซ

นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเคน

ช้อปปิ้งซูริค น้ำตกไลน์

ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านลูเซิร์น


เดินทางวันที่ : 4-10 ธ.ค. 60
ราคาผู้ใหญ่ : 49900 บาท
ราคาเด็ก : 47900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ สหราชอาณาจักร สก็อตแลนด์ เวลล์
สก๊อตแลนด์ - เวลส์ - อังกฤษ 9 วัน BY EK

เอดินเบอระ กลาสโกว์  วินเดอร์เมียร์ 

ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ บาธ สโตนเนจ์

ลอนดอน บริติซมิวเซียม ห้างแฮร์รอดส์

พิเศษ !!! ล่องแม่น้ำเทมส์และ ทานเป็ด โฟร์ซีซั่น


เดินทางวันที่ : 1 – 9 ธ.ค. 60
เดินทางวันที่ : 29 ธ.ค. 60 – 6 ม.ค. 61 // 30 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค. 61 ราคา 69,900 บาท
เดินทางวันที่ : 9 – 17 / 23 ก.พ. – 3 มี.ค. 2561
เดินทางวันที่ : 9 – 17 / 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 2561
ราคาผู้ใหญ่ : 59900 บาท
ราคาเด็ก : 57900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ นิวซีแลนด์
New Zealand North Island 6 days /TG

อ็อคแลนด์-สะพานฮาร์เบอร์-ย่านควีนส์สตรีท-ช้อปปิ้ง

ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิตและฟาร์ม-โรโตรัว

ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี-เดวอนฟอร์ต

เรนโบว์สปริงส์-อโกรโดม-ทะเลสาบเทาโป

น้ำตกฮูก้า-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่


เดินทางวันที่ : 28 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561 ( ปีใหม่ )
ราคาผู้ใหญ่ : 74900 บาท
ราคาเด็ก : 68900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ นิวซีแลนด์
PARADISE TOUR NEW YEAR CELEBRATION 8DAYS BY SQ

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่

ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป

ควีนส์ทาวน์ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค

ชมปราสารทลาร์นัคแห่งเมืองดะนีดิน – ชิมแซลมอนรสเยี่ยม

ทะเลสาบเทคาโป – ล่องเรือชมโลมาที่เมืองอะคารัว

พิเศษ  !!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมชมวิวอันสวยงาม


เดินทางวันที่ : 26 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 (ปีใหม่)
ราคาผู้ใหญ่ : 116900 บาท
ราคาเด็ก : 105900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ นิวซีแลนด์
Romantic South Island Tour 7 Days (เกาะใต้) (SQ)

ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า

ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า

พิเศษ  !!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบพีคพร้อมชมวิว

และชมการแสดงฮาก้าของชาวเมารี


เดินทางวันที่ : 27 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ( ปีใหม่ )
ราคาผู้ใหญ่ : 103900 บาท
ราคาเด็ก : 93900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
HI SAPPORO 5D3N BY JL

สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด

พิเศษ !!!  ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด

ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว


เดินทางวันที่ : 07 - 11 / 28 ก.ย - 02 ต.ค 2560
ราคาผู้ใหญ่ : 39500 บาท
ราคาเด็ก : 35900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
LAVENDER IN HOKKAIDO 6D4N BY TG

"อิ่มอร่อยกับ..บุฟเฟ่ต์เมล่อน"

พิเศษ !!!   บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด

ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว


เดินทางวันที่ : 4 - 9 / 9 - 14 / 26 - 31 ก.ค. 2560
ราคาผู้ใหญ่ : 58900 บาท
ราคาเด็ก : 53000 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
WONDERFUL TOKYO 5D3N BY TG

นามบินนาริตะ - คามาคุระ - วัดโคโตขุอิน

โกเทมบะ เอาท์เล็ท  คาวากูจิโกะ - ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น

ยามานากะโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  

นาริตะ-อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ TOKYO DISNEYLAND

วัดนาริตะซัง- อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ                                                    


เดินทางวันที่ : 26 - 30 ก.ค. 2560
เดินทางวันที่ : 23 - 27 ส.ค. 2560
เดินทางวันที่ : 19 - 23 / 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
ราคาผู้ใหญ่ : 33900 บาท
ราคาเด็ก : 30500 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
SPECIAL!! LAVENDER OSAKA TOKYO 6D4N BY TG

"ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ & สัมผัสประสบการณ์การเก็บยอดใบชา"

*พิเศษ!!บุฟเฟต์ขาปู, เที่ยวเต็มทุกวัน...ไม่มีฟรีอิสระ*


เดินทางวันที่ : 4 - 9 ก.ค. 2560
ราคาผู้ใหญ่ : 38900 บาท
ราคาเด็ก : 35900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
SPECIAL OSAKA-TOKYO 6D3N BY TG

"สัมผัสประสบการณ์การเก็บยอดใบชา"

*พิเศษ!!บุฟเฟต์ขาปู, เที่ยวเต็มทุกวัน...ไม่มีฟรีอิสระ*

 


เดินทางวันที่ : 27 ก.ค. - 01 ส.ค. 2560
ราคาผู้ใหญ่ : 38900 บาท
ราคาเด็ก : 3500 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
JAPAN WORLD HERITAGE 6D3N BY TG

นารา - กิฟุ - ทาคายาม่า - นาโกย่า


เดินทางวันที่ : 8 - 13 ส.ค. 2560
ราคาผู้ใหญ่ : 39900 บาท
ราคาเด็ก : 35900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
JAPAN ALPS WORLD HERITAGE 6D3N BY TG

 *พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปู, เที่ยวเต็มทุกวัน...ไม่มีฟรีอิสระ*

*สัมผัสประสบการณ์ การเก็บผลไม้ที่ประเทศญี่ปุ่น(แอปเปิ้ลหรือองุ่น) *


เดินทางวันที่ : 29 ก.ย. - 4 ต.ค. 2560
ราคาผู้ใหญ่ : 45900 บาท
ราคาเด็ก : 41500 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ จีน
คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-หิมะมังกรหยก

คุนหมิง...วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน

ต้าหลี่...เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์

จงเตี้ยน...โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ลี่เจียง...เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) อุทยานน้ำหยก


เดินทางวันที่ : 04 - 09 / 18 - 23 ก.ค. 2560
เดินทางวันที่ : 09 - 14 / 23 - 28 / 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 2560
เดินทางวันที่ : 12 - 17 / 19 - 24 ก.ย. 2560 ราคา 27,799 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 28799 บาท
ราคาเด็ก : 28799 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ จีน
ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก  

เขาเทียนเหมินซาน

ยังไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท /ท่าน 


เดินทางวันที่ : 18 - 21 มิ.ย. / 16 - 19 / 23 - 26 / 30 ก.ค. - 02 ส.ค. / 06 - 09 / 20 - 23 / 27-30 ส.ค. 2560 ราคา 11,799 บาท
เดินทางวันที่ : 03 - 06 / 10 - 13 / 17 - 20 / 24 - 27 ก.ย. / 12 - 15 / 17 - 20 / 19 - 22 / 26 - 29 พ.ย. / 17 - 20 / 24 - 27 ธ.ค. 60 ราคา 12,799 บาท
เดินทางวันที่ : 22 - 25 ต.ค. 60 (วันปิยมหาราช) ราคา 14,799 บาท
เดินทางวันที่ : 03 - 06 ธ.ค. 60 (วันพ่อแห่งชาติ) ราคา 15,799 บาท
เดินทางวันที่ : 29 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 / 30 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 ราคา 23,799 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 11799 บาท
ราคาเด็ก : 14799 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ จีน
เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี 5วัน 3คืน

เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี

5วัน 3คืน  (WE)

ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท/ท่าน


เดินทางวันที่ : 24 - 28 มิ.ย. / 29 ก.ค. - 02 ส.ค. / 26 - 30 ส.ค. / 09 - 13 / 23 - 27 ก.ย. 2560 ราคา 16,999 บาท
เดินทางวันที่ : 08 - 12 ก.ค. (วันเข้าพรรษา) / 12 - 16 ส.ค. (วันแม่) 14 - 18 ต.ค. 2560 ราคา 18,999 บาท
เดินทางวันที่ : 21 - 25 ต.ค. 2560 (วันปิยมหาราช) ราคา 21,999 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61 *** ปีใหม่ *** ราคา 28,999 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 16999 บาท
ราคาเด็ก : 16999 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ จีน
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน TG

ชมความงาม มรดกโลกทางธรรมชาติ

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 


เดินทางวันที่ : 18 - 23 / 19 - 24 / 21 - 26 ต.ค. 2560 ราคา 34,999 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2560 ราคา 30,999 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 34999 บาท
ราคาเด็ก : 34999 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เกาหลี
KOREA IN AUTUMM 5D3N / LJ

ONE MOUNT SNOW PARK - เกาะนามิ

หมู่บ้านอังกฤษ - ปั่นเรียลไบค์

วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ช็อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน และฮงแด

N SEOUL TOWERพระราชวังเคียงบ๊อค

พิเศษ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)

ชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) + โชว์ DRUM CAT


เดินทางวันที่ : 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 25-29 / 26-30 / 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.
ราคาผู้ใหญ่ : 14900 บาท
ราคาเด็ก : 14900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เกาหลี
KOREA SEORAKSAN FINVER 5D 3N / LJ

ONE MOUNT SNOW PARK

เกาะนามิ  - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ช็อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงแด

 TRICK EYE & ICE MUSEUM

พระราชวังชางด็อกกุง - N SEOUL TOWER

พิเศษ บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่าง + ทำกิมจิ

 ชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) + โชว์ DRUM CAT


เดินทางวันที่ : 18 - 22 พ.ย. 59 ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 17 - 21 / 24 - 28 / 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 59 ราคา 16,900 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 14900 บาท
ราคาเด็ก : 14900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ลาว
ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน / PG

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก


เดินทางวันที่ : 25-27 / 27-29 พ.ย. 59 ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 03-05 / 04-06 / 10-12 / 23-25 / 24-26 / 28-30 / 29-31 ธ.ค. 59 / 01-03 ม.ค. 60 ราคา 16,900 บาท
เดินทางวันที่ : 05-07 / 15-17 / 22-24 / 25-27 ธ.ค. 59 ราคา 15,900 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค. 59-01 ม.ค. 60 / 31 ธ.ค. 59-02 ม.ค. 60 **ปีใหม่** ราคา 18,900 บาท
เดินทางวันที่ : 06-08 / 08-10 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 26-28 ม.ค. 60 ราคา 15,900 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 14900 บาท
ราคาเด็ก : 14900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ กัมพูชา
กัมพูชา - เสียมเรียบ 3 วัน 3 คืน WE

กัมพูชา - เสียมเรียบ


เดินทางวันที่ : 11-13 / 18-20 / 25-27 พ.ย. 59 ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 02-04 / 16-18 / 23-25 / 24-26 ธ.ค. 59 ราคา 14,900 บาท
เดินทางวันที่ : 03-05 / 09-11 / 10-12 ธ.ค. 59 ราคา 15,900 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค. 59-01 ม.ค. 60 / 31 ธ.ค. 59-02 ม.ค. 60 ราคา 16,900 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 14900 บาท
ราคาเด็ก : 14900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เวียดนาม
โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด บิน DD

 

มหานครโฮจิมินห์ - มุยเน่ - ดาลัด

ตลาดเบนถัน

 

 

 


เดินทางวันที่ : 10-13 พ.ย.59 ราคา 9,900 บาท
เดินทางวันที่ : 17-20 / 24-27 พ.ย. 59 ราคา 12,900 บาท
เดินทางวันที่ : 03-06 / 09-12 ธ.ค. 59 ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 29 ธ.ค. 59 – 01 ม.ค. 60 / 30 ธ.ค. 59 – 02 ม.ค. 60 ราคา 15,900 บาท ***ปีใหม่**
ราคาผู้ใหญ่ : 9900 บาท
ราคาเด็ก : 9900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เวียดนาม
ฮานอย-ฮาลอง-นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน บิน DD

ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”

 

เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”

เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )

    ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***   

 

 

 


เดินทางวันที่ : 4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 ธ.ค. 59 ราคา 12,900 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 12900 บาท
ราคาเด็ก : 10900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เวียดนาม
ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 5 วัน 4 คืน BY QR

ชมความงดงามของ “ซาปา”

เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน 

ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”

 เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม

 ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก

ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ 

***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS *** 

 


เดินทางวันที่ : 20-24 / 27-31 ก.ค. 59
เดินทางวันที่ : 17-21 / 24-28 ส.ค. 59
เดินทางวันที่ : 21-25 ก.ย. 59 / 28 ก.ย.-02 ต.ค.59
ราคาผู้ใหญ่ : 14900 บาท
ราคาเด็ก : 13900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เวียดนาม
นครดานัง – เว้ – ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

 บินตรงทั้งไปกลับสู่เมืองดานัง 

พักโรงแรมมาตรฐาน กินดี พักสบาย


เดินทางวันที่ : -
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ อินโดนีเซีย
บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ 5 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์ AEC-บาหลี

มรดกโลกบุโรพุทโธ


เดินทางวันที่ : 03-07 / 10-14 ธ.ค. 59 ราคา 31,900 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค. 59 - 03 ม.ค. 60 ราคา 35,900 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 31900 บาท
ราคาเด็ก : 29900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ พม่า
ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3D 2N

ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า      

พักโรงแรมเรือ 5 ดาว

พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง

นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน 


เดินทางวันที่ : 19 - 21 / 26 - 28 พ.ย. 59 ราคา 13,900 บาท
เดินทางวันที่ : 30 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60 ราคา 18,900 บาท *** ปีใหม่***
เดินทางวันที่ : 31 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60 ราคา 19,900 บาท *** ปีใหม่***
ราคาผู้ใหญ่ : 13900 บาท
ราคาเด็ก : 13900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ไต้หวัน
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5D 3N
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู 
เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
มีบริการ Free WiFi บนรถ
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เดินทางวันที่ : 4 – 8/11 – 15/18 – 22 ธ.ค. 59 //1 – 5/8 – 12/15 – 19/22 – 26 ม.ค./29 ม.ค.60 – 2 ก.พ. 60//12 – 16/19 – 23 ก.พ. 60 // 5 – 9, 12 – 16, 19 – 23 มี.ค. 60 ราคา 18,900 บาท
เดินทางวันที่ : 19 – 23/26 – 30 พ.ย. 59 // 3 – 7/10 – 14/17 – 21/24 – 28 ธ.ค. 59 // 7 – 11/14 – 18/21 – 25 ม.ค.60/28 ม.ค. – 1 ก.พ.60 //4 – 8/5 – 9/18 – 22 ก.พ./25 ก.พ. – 1 มี.ค. 60 // 4 – 8/11 – 15/18 – 22 มี.ค. 60 ราคา 19,900 บาท
เดินทางวันที่ : 16 – 20/23 – 27 พ.ย. 59 //14 – 18/21 -25 ธ.ค. 59 /31 ธ.ค. 59 – 4 ม.ค. 60 // 4 – 8/11 – 15/18 – 22/25 – 29 ม.ค. 60 // 8 – 12/15 – 19 มี.ค. 60 ราคา 20,900 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ธ.ค. 59 – 1 ม.ค. 60 ราคา 25,900 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 18900 บาท
ราคาเด็ก : 18900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น
Hong Kong – Shenzhen 3D
สักการะเจ้าพ่อแชกงหมิว วัดกังหัน - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 เมืองโบราณลี่เจียง -วัดกวนอู -พิพิธภัณฑ์เซิ่นเจิ้น 
โชว์อลังการที่หมู่บ้านวัฒนธรรม

เดินทางวันที่ : 27-29 พ.ย 2559 ราคา 9,999 บาท
เดินทางวันที่ : 23-25 ธ.ค. 2559 **วันคริสต์มาส** ราคา 11,999 บาท
เดินทางวันที่ : 13-15 ม.ค. / 10-12, 24-26 ก. พ. 2560 ราคา 9,999 บาท
เดินทางวันที่ : 04-06 / 9-11 / 25-27 มี.ค. 2560 ราคา 9,999 บาท
เดินทางวันที่ : 24-26 มี.ค. 2560 ราคา 10,999 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 9999 บาท
ราคาเด็ก : 9999 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น-จูไฮ่-มาเก๊า
ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 3D2N

ฮ่องกง - นองปิง 360 

ช๊อปปิ้งถนนนาทาน - ตลาดกงเป่ย - เซนาโด้สแคว์

 


เดินทางวันที่ : 27-29 พ.ย. 2559 ราคา 12,999 บาท
เดินทางวันที่ : 18-20 / 25-27 ธ.ค. 2559 ราคา 12,999 บาท
เดินทางวันที่ : 23-25 ธ.ค. 2559 ***วันคริสต์มาส*** ราคา 14,999 บาท
เดินทางวันที่ : 13-15 ม.ค. / 10-12, 24-26 ก.พ. / 04-06 / 9-11 / 25-27 มี.ค. 2560 ราคา 12,999 บาท
เดินทางวันที่ : 24-26 มี.ค. 2560 ราคา 13,999 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 12999 บาท
ราคาเด็ก : 12999 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ เกาหลี
KOREA SNOW & SKI 5D3N / LJ

เกาะนามิ – เล่นสกี - วัดวาวูจองซา - ไร่สตอรเบอร์รี่

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - N SEOUL TOWER

ช็อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงแด

 TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง

พิเศษ บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่าง + ทำกิมจิ

ชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) + โชว์ DRUM CAT


เดินทางวันที่ : 11-15 / 18-22 ธ.ค. 59 ราคา 16,900 บาท
เดินทางวันที่ : 3-7 / 4-8 / 5-9 / 9-13 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 16-20 / 17-21 ธ.ค. 59 ราคา 17,900 บาท
เดินทางวันที่ : 1-5 / 8-12 / 19-23 / 23-27 / 24-28 / 26-30 ธ.ค. 59 ราคา 18,900 บาท
เดินทางวันที่ : 2-6 / 9-13 / 21-25 ธ.ค.59 ราคา 19,900 บาท
เดินทางวันที่ : 29 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60 / 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60 ราคา 26,900 บาท ** ปีใหม่**
ราคาผู้ใหญ่ : 16900 บาท
ราคาเด็ก : 16900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


 
  ทัวร์ อินเดีย เนปาล
อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ 7 วัน 6 คืน (TG)

ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา 

ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - ล่องแม่น้ำคงคา

 


เดินทางวันที่ : 29 พ.ย. – 05 ธ.ค. 59 ราคา 46,900 บาท
เดินทางวันที่ : 21-27 ธ.ค. 59 ราคา 46,900 บาท
เดินทางวันที่ : 28 ธ.ค. 59 – 03 ม.ค. 60 ราคา 49,900 บาท
เดินทางวันที่ : 31 ม.ค. – 06 ก.พ. 60 ราคา 46,900 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 46900 บาท
ราคาเด็ก : 44900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

   
สายการบิน
 


   
                           
               
                             
2011 © Copyright by Tourist Reward บริษัท ทัวริสรีวอร์ด (Tourist Reward)
180/35 ถ.พหลโยธิน50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 Tel. 025220144 Fax. 025220159