Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เลือกประเทศ :
 
ชื่อโปรแกรมทัวร์
:
  ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้(นั่งรถไฟความเร็วสูง)6 วัน5 คืน
ระยะเวลา
:
  6 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
:
  0
ราคา
:
  ผู้ใหญ่ 0 บาท, ราคาเด็ก 0 บาท
เอกสารแนบ
:
  Download
จองทัวร์
:
  จอง

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก             กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟูจิ่ง –  ถนนอาหารตงหัวเหมิน

วันที่สอง         จัตุรัสเทียนอันเหมิน  – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง – ตลาดรัสเซีย -  กายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม          กำแพงเมืองจีน – ผ่านชม “สนามกีฬาแห่งชาติ” –  พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

วันที่สี่               นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้ – เขตว่ายทัน – รถไฟเลเซอร์ – หอไข่มุก

วันที่ห้า             ตลาดเถาเป่า  – ถนนนานกิง –   พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้

วันที่หก             เฉิงหวังเมี่ยว  – กรุงเทพฯ

 

 

หมายเหตุ


 

   
                           
               
                             
2011 © Copyright by Tourist Reward บริษัท ทัวริสรีวอร์ด (Tourist Reward)
180/35 ถ.พหลโยธิน50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 Tel. 025220144 Fax. 025220159