Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เลือกประเทศ :
 
ชื่อโปรแกรมทัวร์
:
  SHOCK PROMOTION 6 D 4 N BY TG
ระยะเวลา
:
  6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
:
  0
  0
ราคา
:
  ผู้ใหญ่ 0 บาท, ราคาเด็ก 0 บาท
เอกสารแนบ
:
  Download
จองทัวร์
:
  จอง

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก           กรุงเทพฯ - โอซาก้า 

วันที่สอง       โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - นาโงย่า 

วันที่สาม        นาโงย่า - รถไฟด่วนชินคันเซน - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ภูเขาไฟฟูจิ - คาวาคูจิโกะ

วันที่สี่             คาวาคูจิโกะ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือทะเลสาบอะชิ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ 

วันที่ห้า          โตเกียว - อิสระเต็มวัน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

วันที่หก          โตเกียว - วัดอาซากุซะ - นาริตะ - ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน

 

หมายเหตุ


 

   
                           
               
                             
2011 © Copyright by Tourist Reward บริษัท ทัวริสรีวอร์ด (Tourist Reward)
180/35 ถ.พหลโยธิน50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 Tel. 025220144 Fax. 025220159