Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เลือกประเทศ :
 
ชื่อโปรแกรมทัวร์
:
  JAPAN WORLD HERITAGE 6D 4N BY TG
ระยะเวลา
:
  6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
:
  0
ราคา
:
  ผู้ใหญ่ 0 บาท, ราคาเด็ก 0 บาท
เอกสารแนบ
:
  Download
จองทัวร์
:
  จอง

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก            กรุงเทพฯ - นาโงย่า

วันที่สอง         นาโงย่า - หมู่บ้านชิราคาว่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ

วันที่สาม         ทาคายาม่า - ตลาดสดยามเช้า - จวนผู้ว่าเมืองทาคายาม่าเก่า - ซันมาชิ ซูจิ - นาโงย่า 

วันที่สี่              นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - นารา - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - ช้อปปิ้ง ชินไซบาฉิ

วันที่ห้า            โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) - โกเบ - สะพานอาคาชิ ไคเคียว - นั่งกระเช้าชมภูเขาร็อคโค ช้อปปิ้งโกเบ ฮาร์เบอร์ แลนด์ - โอซาก้า 

วันที่หก            โอซาก้า - กรุงเทพฯ

 

 

หมายเหตุ


 

   
                           
               
                             
2011 © Copyright by Tourist Reward บริษัท ทัวริสรีวอร์ด (Tourist Reward)
180/35 ถ.พหลโยธิน50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 Tel. 025220144 Fax. 025220159