Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เลือกประเทศ :
 
ชื่อโปรแกรมทัวร์
:
  เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน TG
ระยะเวลา
:
  6 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
:
  18 - 23 / 19 - 24 / 21 - 26 ต.ค. 2560 ราคา 34,999 บาท
  28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2560 ราคา 30,999 บาท
ราคา
:
  ผู้ใหญ่ 34999 บาท, ราคาเด็ก 34999 บาท
เอกสารแนบ
:
  Download
จองทัวร์
:
  จอง

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดการเดินทาง

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ –เฉินตู-เม่าเสี้ยน

วันที่สอง               เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  

วันที่สาม               อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)

 

วันที่สี่                    ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่ห้า                  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดเหวินชู-ร้านหมอนยางพารา  

วันที่หก                  ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ

 

 

 

หมายเหตุ


 

   
                           
               
                             
2011 © Copyright by Tourist Reward บริษัท ทัวริสรีวอร์ด (Tourist Reward)
180/35 ถ.พหลโยธิน50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 Tel. 025220144 Fax. 025220159