Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เลือกประเทศ :
 
ชื่อโปรแกรมทัวร์
:
  Russia Northern Light 8 วัน 2662
ระยะเวลา
:
  8 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
:
  16 - 23 / 17 - 24 / 18 - 25 ม.ค. 2562
   22 ก.พ. - 1 มี.ค. / 27 ก.พ. - 6 มี.ค. 2562
ราคา
:
  ผู้ใหญ่ 59900 บาท, ราคาเด็ก 57900 บาท
เอกสารแนบ
:
  Download
จองทัวร์
:
  จอง

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง           สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – ล่องเรือ

วันที่สาม          มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – คาบสมุทรโคลา - มูร์มันสก์ – กิจกรรมล่าแสงเหนือ

วันที่สี่               มูร์มันสก์ – หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามี – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – Husky Sledding – กิจกรรมล่าแสงเหนือ

วันที่ห้า            เมืองมูร์สมันสก์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – อนุสาวรีย์อโลชา - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ – กิจกรรมล่าแสงเหนือ

วันที่หก            เมืองมูร์มันสก์ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ – รัสเซียน เซอร์คัส

วันที่เจ็ด           ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ- ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ – สนามบิน

วันที่แปด          ดูไบ – กรุงเทพฯ


 

 

หมายเหตุ


 

   
                           
               
                             
2011 © Copyright by Tourist Reward บริษัท ทัวริสรีวอร์ด (Tourist Reward)
180/35 ถ.พหลโยธิน50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 Tel. 025220144 Fax. 025220159