Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เลือกประเทศ :
 
ชื่อโปรแกรมทัวร์
:
  เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8 วัน **2562**
ระยะเวลา
:
  8 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
:
  23 - 30 ม.ค. 2562
  7 - 14 / 19 - 26 ก.พ. 2562
  2 - 9 / 3 - 10 / 13 - 20 / 16 - 23 / 20 - 27 / 27 มี.ค. - 3 เม.ย. 2562
ราคา
:
  ผู้ใหญ่ 39900 บาท, ราคาเด็ก 37900 บาท
เอกสารแนบ
:
  Download
จองทัวร์
:
  จอง

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

วันที่สอง           ดูไบ  - มิวนิค – มาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์

วันที่สาม          ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท

วันที่สี่               เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก

วันที่ห้า             ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – วิหารเซนต์จอร์จ – เวียนนา

วันที่หก            เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก–อนุสาวรีย์จักรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า- ปาร์นดอฟ เอ้าเล็ต –                              บูดาเปสต์

วันที่เจ็ด           บูดาเปสต์ – สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบูดา – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่แปด          ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

หมายเหตุ


 

   
                           
               
                             
2011 © Copyright by Tourist Reward บริษัท ทัวริสรีวอร์ด (Tourist Reward)
180/35 ถ.พหลโยธิน50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 Tel. 025220144 Fax. 025220159